Sự thất vọng về hiệu suất ảm đạm của XRP đang bắt đầu sôi sục khi đồng coin lại thất bại trong việc tăng giá

Mặc dù XRP đang ngày càng phổ biến khi Ripple làm việc chăm chỉ để tăng cường việc áp dụng và cải thiện các trường hợp sử dụng, thì một phần cộng đồng XRP đã không hoàn toàn hài lòng bởi hiệu suất thị trường ảm đạm của đồng coin…